Karlovačka

Opća bolnica Karlovac
Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac
glavna sestra: Karolina Vižintin, mag.med.techn.
e-mail: karolina.vizintin@bolnica-karlovac.hr
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
dr. Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac
glavna sestra: Perica Vucelić, mag.med.techn.
e-mail: perica.vucelic@gmail.com
Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin
Bolnička ulica 38, 47 300 Ogulin
glavna sestra: Biserka Jelić, bacc.med.techn.
e-mail: biserka.jelic@bolnica-ogulin.hr