Grad Zagreb

Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
glavna sestra: Ana Ljubas, mag.med.techn.
e-mail: ana.ljubas@kbc-zagreb.hr
Klinički bolnički centar ”Sestre milosrdnice”
Vinogradska cesta 29, 10 000 Zagreb
glavna sestra: Biserka Režek, dipl.med.techn.
e-mail: biserka.rezek@kbcsm.hr
Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6,  10 000 Zagreb
glavna sestra: Sanja Piškor, dipl.med.techn.
e-mail: pomocnica.za.sestrinstvo@kbd.hr
Klinička bolnica ”Sveti Duh”
Sveti Duh 64, 10 000 Zagreb
glavna sestra: Marina Rukavina, dipl.med.techn.
e-mail: marina@kbsd.hr
Klinička bolnica Merkur
Zajčeva 19, 10 000 Zagreb
glavna sestra: Vesna Stužić, bacc.med.techn.
e-mail: vesna.stuzic@kb-merkur.hr
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Klaićeva 16, 10000 Zagreb
glavna sestra: Anita Mišković, dipl.med.techn.
e-mail: anita.miskovic@kdb.hr
Klinika za infektivne bolesti ”dr.Fran Mihaljević”
Mirogojska 8, 10 000 Zagreb
glavna sestra:

Adelka Zoretić, mag.med.techn.

e-mail: azoretic@bfm.hr
Klinika za psihijatriju Vrapče
Bolnička cesta 32, 10 090 Zagreb
glavna sestra: Štefica Bagarić, dipl.med.techn.
e-mail: stefica.bagaric@bolnica-vrapce.hr
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Heinzelova 88, 10 000 Zagreb
glavna sestra: Marino Čanađija, mag.med.techn.
e-mail: canadija@hitnazg.hr
Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Planinska 13, 10 000 Zagreb

glavna sestra: Damir Važanić, mag.med.techn.
e-mail: damir.vazanic@hzhm.hr