Bjelovarsko-Bilogorska

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8, 43 000 Bjelovar
glavna sestra: Hrvoje Pokos, mag.med.techn.
e-mail: glavna.sestra@obbj.hr
Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije
Josipa Jelačića 13c, 43 000 Bjelovar
glavna sestra: Sendi Slamek, bacc.med.techn.
e-mail: sendi.hzhmbj@gmail.com